تهران – خیابان دکتر بهشتی – تقاطع خیابان ولیعصر –

خیابان عبادی – کوچه دلاویز – پلاک 27 –

طبقه اول

تلفن: 88107001 – 88558672

همراه : 09029565451

تلگرام پشتیبان سایت: kapkala_admin@